Hoe wordt de jeugdprins in Elsloo gekozen?

Hoe wordt in Elsloo bepaald wie de nieuwe Jeugdprins gaat worden? Nou, dat gaat als volgt.

Aan het begin van het carnavalsseizoen komt de gehele jeugdraad bijeen, samen met de mannen van het Comité en 2 vertegenwoordigers van de Sajelaire. Al deze personen gaan met elkaar om de tafel zitten achter hun eigen naambordje.

Dan is het de beurt aan de voorzitter van het Comité om even een praatje te houden. Hij zal nog een keer uitleggen wat de bedoeling is en wat de spelregels zijn. Wat zijn dan precies de spelregels?

Iedere deelnemer krijgt een briefje voor zijn neus met daarop de volgende inhoud:

  1. _________________________________(3 punten)
  2. _________________________________(2 punten)
  3. _________________________________(1 punt)

Het is dan de bedoeling dat iedereen 3 namen invult van een lid van de jeugdraad. Dus voor de duidelijkheid, de leden van de jeugdraad, de leden van het comité en de 2 vertegenwoordigers van de Sajelaire vullen allemaal een briefje in.

De volgorde waarin ze de namen invullen is van groot belang. De naam die op de eerste plaats wordt ingevuld krijgt namelijk 3 punten. De tweede plaats is goed voor 2 punten en de derde plaats krijgt nog 1 punt. De jongens van de jeugdraad mogen ook hun eigen naam invullen. Uiteraard moeten het 3 verschillende namen zijn die ze invullen, men mag dus niet bijvoorbeeld 3 keer dezelfde naam invullen op 1 briefje.

De briefjes worden anoniem ingevuld. Dus er komt geen naam boven het briefje te staan van wie het ingevuld heeft.

Als iedereen de briefjes heeft ingevuld worden deze dichtgevouwen en opgehaald door het Comité. Al deze briefjes gaan dan in het bijzijn van iedereen in een grote envelop en deze wordt daarna door de secretaris verzegeld. Vervolgens wordt de envelop door de secretaris in de kluis opgeborgen.

De envelop met briefjes komt pas weer uit de kluis heel erg kort voor de Jeugdrevue, dus heel kort voordat de nieuwe Jeugdprins wordt uitgeroepen. Er wordt dan gecontroleerd of de enveloppe nog steeds verzegeld is en vervolgens worden de briefjes 1 voor 1 voorgelezen en worden de stemmen geteld. Uiteindelijk komt er dan één iemand uit met de meeste punten. Ter controle worden dan de tellingen met elkaar vergeleken om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt.

Het komt zelden of nooit voor dat er twee jongens beide bovenaan eindigen met evenveel punten. Mocht dat wel zo zijn, dan wordt er gekeken welke van beiden het meeste op de 1e plaats genoemd is geworden, dus die de meeste keren 3 punten heeft gekregen. Mocht dat dan nog gelijk zijn, dan wordt er gekeken naar wie er het meeste 2 punten heeft gekregen.

En dan hebben we een nieuwe Jeugdprins, die nog bij niemand bekend is, behalve bij de Comité leden. De jongens zelf krijgen pas op het allerlaatste moment te horen wie er de nieuwe jeugdprins is geworden, namelijk in de pauze van de Jeugdrevue op zondag. Natuurlijk wel vroeg genoeg, zodat de eerste emoties zijn weggeëbd, voordat de nieuwe jeugdprins de bühne op mag.

Dat is hoe in Elsloo de Jeugdprins gekozen wordt.