HISTORIE

Begin 1970 kreeg de toenmalige Jeugraad Elsloo het verzoek om gedurende de carnavalsdagen iets te organiseren voor de jeugd van Elsloo. Op bescheiden schaal werden er in samenwerking met C.V. De Sajelaire op carnavalsmaandag en dinsdag jeugdbals georganiseerd in zaal Raeven. Na afloop kon men vaststellen, dat het experiment geslaagd was en er duidelijk een leemte was opgevuld. Een reden temeer het carnavalgebeuren voor de jeugd in de toekomst te continueren. Een uit de Jeugdraad Elsloo gevormd comité onder leiding van kapelaan Bex, diende in samenwerking met C.V. De Sajelaire de jeugdcarnaval in Elsloo gestalte te geven.

Dit resulteerde in 1971 wederom tot het houden van jeugdbals in zaal Raeven echter met een nog grotere belangstelling dan in 1970. Stilstand is achteruitgang, daarom werd er gezocht naar uitbreiding van het jeugdcarnavalsgebeuren. Deze uitbreiding werd gevonden in het vormen van een eigen Jeugdraad van Elf en Jeugdprins. De samenstelling van de Jeugdraad werd overgelaten aan de hoofden der scholen, zodat er een optimale verdeling van de beschikbare plaatsen in de Raad van elf verzekerd was. Het kiezen van de jeugdprins geschiedde door het comité en het bestuur van C.V. De Sajelaire. Als eerste jeugdprins werd gekozen Jos Houben (Jos I).

De eerste jeugdprins werd uitgeroepen in een jeugdzitting in zaal Raeven waar ook de beide jeugdcarnavalsbals werden gehouden. In de optocht trok de jeugdprins mee in een door het comité gebouwde arrenslee. De weg naar een volledige jeugdcarnaval was ingeslagen. Zo werd Prins Jos I in 1973 opgevolgd door Prins John I (John Frederix), die in een jeugdzitting in zaal Raeven tot prins 1973 uitgeroepen werd. Wegens de enorme belangstelling voor de jeugdbals op carnavalsmaandag en dinsdag moest dit gebeuren overgebracht worden naar het Maaslandcentrum. In 1974 werd tot Jeugdprins gekozen Jo I (Jo Willems), deze uitroeping vond onder een grote belangstelling plaats in het gemeenschapshuis.

Tevens werd dat jaar Sjir Mullenders voorzitter van het Jeugkomitee. Sindsdien mag het jeugdcarnavalsgebeuren in Elsloo zich verheugen in een steeds groeiende belangstelling. In 1975 zwaaide Prins Paul I (Paul Schreurs) de scepter over het jong Sajelairerijk. In 1975 kwam Jacques Hendriks het Jeugkomitee versterken. Prins Marc I (Marc Knoben) volgde in 1976 Paul Schreurs op. Bij de opheffing van de Stichting Jeugdraad Elsloo werd er in 1977 een nieuw Komitee Jeugcarnaval gevormd uit het contactorgaan Samenwerkende Buurtverenigingen aangevuld met enkele leden uit het voormalig comité jeugdcarnaval.

In de jeugdzitting van 1977 werd Johnny Kerckhofs (Prins John II) tot heerser van het jong Sajelairerijk uitgeroepen. In de jeugdzitting van 15 januari jongstleden is de taak van jeugdprins 1978 overgenomen door Prins Marc II (Marc Hoeveler) die samen met zijn Raad van Elf in de komende dagen de jong Sajelairen en Sajelairinnekes voor zal gaan in het bonte carnavalsgedruis. In 1982 werd het 1 x 11 jarig bestaan van de Elslose Jeugdcarnaval gevierd onder leiding van prins John III (John Mertens). In 1996 was Sjir Mullenders 2 x 11 jaar lid van het Jeugkomitee en Jacques Hendriks was in 1997, 2 x 11 jaar lid van het Jeugkomitee.

In 1997 trad Sjir Mullenders af als voorzitter van het Jeugkomitee en werd deze functie overgenomen door Funs Storcken. Sjir Mullenders is lid en ere voorzitter van het Jeugkomitee gebleven tot 2002. Op carnavalsdinsdag 2002 nam Sjir samen met zijn vrouw Mia na 28 jaar defenitief afscheid van de jeugdcarnaval. Maar de carnaval staat niet stil. In 1994 kwam Jos Raven en Michel Pinxt het Jeugkomitee versterken. In 1996 kwam Theo Daamen en Will Kapell de gelederen versterken. In 1998 kwam Ben van Mulken erbij. Door het aftreden van Sjir Mullenders kwam in 2002 Leon Quix erbij als nieuw lid van het jeugkomitee. In 2003 nam Michel Pinxt afscheid van het Jeugkomitee, maar er werden tevens in 2003 twee nieuwe leden verwelkomd, namelijk Math Spronkmans (zijn zoon prins geweest in 2003, Menno I Spronkmans) en Jan Ruyl (zijn zoon prins geweest in 2001, Dennis I Ruyl. Ook zijn beide lid geweest van de jeugdraad in 1972.

  • O.a. Huub Spronkmans - Paul Schreurs - Kapelaan Bex